Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Stomatologia dziecięca

---

Rodzice i opiekunowie prawni mają obowiązek dbać o zdrowie jamy ustnej dzieci. Aby te działania były skuteczne, warto korzystać ze wszystkich świadczeń profilaktycznych, do jakich dziecko ma prawo.

Kto udziela świadczeń zdrowotnych mających wpływ na zdrowie zębów dziecka?

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz dentysta;
 • położna podstawowej opieki zdrowotnej;
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Świadczenia zdrowotne lekarza dentysty ujęte w wykazie są udzielane nieodpłatnie w gabinetach ze znakiem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz przysługujących dziecku działań profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej

Profilaktyka wykonywana przez pielęgniarkę POZ lub położną

Działania umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

Porada patronażowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną

Ocena odruchów noworodka, sposobu i technik karmienia.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną

Podczas wizyty patronażowej pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza instruktaż pielęgnacji niemowlęcia (m. in. karmienie piersią i pielęgnacja jamy ustnej).

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dziecka w 6 miesiącu życia
 • wizyta kontrolna z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej), przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy;
 • ocena wielkości ciemienia przedniego;
 • ocena stanu neurologicznego;
 • określenie wieku zębowego;
 • u chłopców badanie obecności jąder w mosznie;
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych – w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu skierowanie na specjalistyczną diagnostykę audiologiczną lub foniatryczną;
 • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
 • badanie przedmiotowe w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dziecka w 9 miesiącu życia
 • ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego;
 • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dziecka w 12 miesiącu życia
 • wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego;
 • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne z instruktażem higieny jamy ustnej);
 • profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego;
 • ocena wykonania szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień;
 • ocena wielkości blizny po szczepieniu BCG;
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych;
 • ocena obecności nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej;
 • badanie okulistyczne niemowląt urodzonych przed 36 tygodniem ciąży z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu i wymagających intensywnej tlenoterapii i fototerapii.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka, jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej ( najbliższej nowelizacji rozporządzenia ten warunek nie będzie obowiązywał);
 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych;
 • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej);
 • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
  • sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej,
  • sposób zwierania się siekaczy,
  • sprawdzenie toru oddychania,
  • sposób układania dziecka do snu,
  • sposób karmienia,
  • sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców;
 • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna.
  Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu i konieczności odzwyczajenia od złych nawyków;
 • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
 • Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

  Bilans zdrowia
 • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała) i psychomotorycznego oraz przebytych chorób;
 • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
 • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych i ocena rozwoju mowy;
 • test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej);
 • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych);
 • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
  • sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej,
  • sposób zwierania siekaczy,
  • sprawdzenie toru oddychania,
  • sprawdzenie występowania złych nawyków;
 • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji i odzwyczajaniu od nawyków;
 • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

Bilans zdrowia
 • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
 • badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), psychomotorycznego i społecznego;
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej);
 • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych);
 • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
  • sprawdzenie liczby zębów,
  • sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych,
  • występowanie złych nawyków,
  • starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców,
  • sposób kontaktu kłów;
 • zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Instruktaż eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji;
 • profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych;
 • kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej);
 • ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
  • sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy),
  • sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle’a,
  • występowanie nawyków ustnych,
  • starcie powierzchni żujących zębów mlecznych;
 • działania zapobiegające wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Instruktaż eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji. W uzasadnionych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi;
 • profilaktyka próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badanie podmiotowe
  • wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
  • analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego,
  • analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
  • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
  • rozwoju psychomotorycznego,
  • mowy,
  • lateralizacji,
  • układu ruchu,
  • jamy ustnej,
  • u chłopców – obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego;
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
 • wykrywanie zeza (Cover test, test Hirschberga);
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
 • ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
 • przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy;
 • ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badania lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie badania z określeniem: zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
 • poradnictwo dotyczące prozdrowotnego stylu życia.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej w szkole.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych;
 • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika PUW* dla zębów mlecznych;
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
  • wyraźnego zniekształcenia,
  • wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów;
 • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i PUW* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP);
 • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika PUW* dla zębów mlecznych;
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów;
 • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badanie podmiotowe
  • wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
  • analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych) oraz od wychowawcy klasy,
  • analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
  • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
  • rozwoju,
  • układu ruchu,
  • układu moczowo-płciowego,
  • dojrzewania płciowego według skali Tannera,
  • tarczycy,
  • jamy ustnej;
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
 • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP);
 • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych;
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów;
 • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • postępowanie poprzesiewowe u uczniów z dodatnim wynikiem testu;
 • wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała);
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP);
 • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych;
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów;
 • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badanie podmiotowe
  • wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
  • analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
  • analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
  • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
  • rozwoju psychospołecznego,
  • układu ruchu,
  • tarczycy,
  • dojrzewania płciowego,
  • układu moczowo-płciowego,
  • jamy ustnej,
  • skóry;
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
 • wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna) przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
 • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Działania profilaktyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ, pielęgniarkę szkolną lub higienistkę szkolną

Grupowa profilaktyka fluorkowa u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) z obszarów, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, prowadzona metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP);
 • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych;
 • kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów;
 • profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badanie podmiotowe
  • wywiad od ucznia i rodziców, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
  • analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
  • analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
  • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
  • rozwoju psychospołecznego,
  • procesu dojrzewania płciowego,
  • układu ruchu,
  • tarczycy,
  • jamy ustnej,
  • skóry;
 • wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
 • poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia oraz z punktu widzenia przyszłego wyboru dalszego kształcenia lub pracy zawodowej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ

 • badanie podmiotowe
  • wywiad od ucznia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
  • analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
  • analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 • badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
  • rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
  • rozwoju psychospołecznego,
  • układu moczowo-płciowego i dojrzałości płciowej,
  • układu ruchu,
  • tarczycy,
  • jamy ustnej,
  • skóry;
 • wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 • badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
 • podsumowanie wyników badania z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego orazsugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę

 • ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych;
 • oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*;
 • cena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;
 • wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN – wyraźnego zniekształcenia lub wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry