Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Standard opieki okołoporodowej

---

Opieka okołoporodowa to bardzo ważny element opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną. Jej zakres i jakość mają bezpośredni wpływ na zdrowie kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz narodzonych dzieci.

Wprowadzenie standardów opieki okołoporodowej wpływa pozytywnie na jakość i dostępność tej opieki. Ujednolica także procedury stosowane u wszystkich kobiet. Dzięki temu zdrowie kobiet i dzieci jest coraz lepsze, o czym świadczą wskaźniki opieki okołoporodowej.

Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, w ramach których opieka opiera się na praktykach o udowodnionej skuteczności.

Ulotka dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu (PDF, 2,3 MB)

Informator ciąża i poród (PDF, 1,5 MB)

W czasie ciąży – która jest stanem naturalnym (fizjologicznym) – mogą występować powikłania zagrażające życiu i zdrowiu zarówno matki, jak i mającego się urodzić dziecka. Elementem standardów opieki okołoporodowej są standardy postępowania w przypadku określonych powikłań oraz niepowodzeń położniczych.

Ze zwiększonym ryzykiem mamy do czynienia, gdy kobieta już przed zajściem w ciążę choruje na przewlekłe schorzenia, Z drugiej strony zaburzenia w procesie zagnieżdżania zarodka i tworzenia się łożyska mogą być przyczyną późniejszego niedotlenienia i nieprawidłowego rozwoju płodu. Mogą również prowadzić do przedwczesnego zakończenia ciąży (poronienia)

W rozporządzeniu określono standardy postępowania w najczęstszych patologiach ciąży. Czynniki zwiększające ryzyko umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek, płodów i noworodków to:

  • nadciśnienie tętnicze u ciężarnych;
  • poród przedwczesny – jeden z największych problemów medycyny perinatalnej;
  • ciąża bliźniacza – ciąża wysokiego ryzyka, powikłania występują częściej niż przy ciąży pojedynczej;
  • niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu – jedna z najistotniejszych przyczyn uszkodzeń wielonarządowych u płodu (w tym ośrodkowego układu nerwowego) oraz wewnątrzmacicznego obumarcia w drugiej połowie ciąży;
  • krwotok porodowy – główna przyczyna zachorowalności i umieralności rodzących kobiet.

Projekt uwzględnia także opiekę nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, która jest bardzo ważnym problemem związanym z opieką okołoporodową.

Standardy (obejmujące określone postępowania i działania profilaktyczne w wymienionych sytuacjach) wpłyną na obniżenie wskaźników umieralności okołoporodowej matek i ich potomstwa. Standardy opieki perinatalnej w najczęstszych i najcięższych powikłaniach zmniejszą również liczbę powikłań mających konsekwencje zdrowotne zarówno w okresie ciąży, jak i w późniejszym życiu kobiety i jej dziecka. Poprawią także jakość opieki nad nimi.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli 1 czerwca 2016 r.

Dzięki 6-miesięcznemu vacatio legis personel medyczny może zapoznać się z nowymi regulacjami.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry