Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przemoc wobec dzieci

---

Przemoc wobec dzieci jest bardzo poważnym problemem społecznym. Badania w tym zakresie wskazują, że 60% Polaków akceptuje klapsa jako sposób wychowania, a 40 % akceptuje bicie dzieci. W Polsce obowiązuje prawo zakazujące bicia dzieci.

Należy pamiętać, że przemoc wobec dzieci to nie tylko kwestia przemocy w rodzinie. Coraz częściej mamy też do czynienia z przemocą rówieśniczą.

Działania na rzecz profilaktyki przemocy wobec dzieci mają charakter dwojaki. Jednym z nich jest zapobieganie powstawaniu przemocy, drugim wczesne wykrywanie przemocy i podejmowanie interwencji w celu jej przerwania. Również działania wspierające rodzinę, np. pomoc położnej w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzą do ograniczania stresu i napięcia w rodzinie, a tym samym zapobiegają przemocy emocjonalnej i fizycznej.

Podejmowanie interwencji w przypadku obserwowania przemocy wobec dzieci jest obowiązkiem wszystkich osób, w szczególności fachowych pracowników medycznych. Przepisy szczegółowo określają prawo osób będących ofiarami przemocy w rodzinie do bezpłatnego uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Wzór takiego zaświadczenia został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1334).

Pomoc w indywidualnych przypadkach można uzyskać kontaktując się w szczególności z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonym na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (numer telefonu dla ofiar i świadków przemocy 800 120 002, bezpłatny, czynny całodobowo).

Więcej informacji na stronie http://www.niebieskalinia.info/

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry