Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.11.2015

Narzędzie do oceny jakości opieki ambulatoryjnej nad matką i noworodkiem w trakcie ciąży i w połogu

---

Narzędzie do oceny jakości opieki ambulatoryjnej nad matką i noworodkiem w trakcie ciąży i w połogu jest wynikiem pracy wielu ekspertów międzynarodowych i Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy. W ramach dwuletniej umowy o współpracy zawartej pomiędzy Europejskim Biurem Regionalnym WHO a Ministerstwem Zdrowia na lata 2014-2015 r. zostało adaptowane do warunków polskich. Głównym jego celem jest pomoc w ocenie sprawowanej opieki ambulatoryjnej nad pacjentką w ciąży fizjologicznej, powikłanej, w okresie poporodowym oraz sposób sprawowania ambulatoryjnej opieki nad noworodkiem, a także ocena warunków techniczno-organizacyjnych placówki. Narzędzie to może być wykorzystane zarówno przez zewnętrzne zespoły oceniające jak i służyć do samooceny jednostki. Na podstawie kwestionariusza możliwa jest ocena jakości opieki nad kobietą w ciąży, po porodzie i nad noworodkiem w danym szpitalu lub jednostce świadczących usługi ginekologiczno-położnicze w następujących obszarach:

 1. zaplecza medycznego placówki,
 2. świadczeń i organizacji opieki w poradni,
 3. rutynowej opieki przed i poporodowej,
 4. opieki w przypadku powikłań w przebiegu ciąży i po porodzie,
 5. szkoły rodzenia lub edukacji przedporodowej,
 6. opieki nad noworodkiem,
 7. opieki w przypadku powikłań u noworodka,
 8. wytycznych postępowania i audytów,
 9. systemu referencyjności opieki zdrowotnej.

Kwestionariusz wypełnia się na podstawie:

 • rozmów z osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy w placówce,
 • uczestnictwa w trakcie wizyt u lekarza kobiet w okresie ciąży, po porodzie i rodziców z noworodkami,
 • analizy dokumentacji medycznej kobiet w ciąży powikłanej oraz noworodków z powikłaniami.

Mając na uwadze uniwersalność powyższego narzędzia liczymy, że zostanie ono wykorzystane przez podmioty lecznicze świadczące usługi w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Mamy nadzieję, że ułatwi ono ocenę usług zdrowotnych świadczonych kobietom w okresie okołoporodowym, w tym przyczyni się do wykrywania i eliminowania nieprawidłowości w tym obszarze, w dalszej perspektywie przyczyniając się do systematycznego podnoszenia jakości tych usług lub utrzymania ich na wysokim poziomie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry