Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podstawy prawne

---

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1331) na każdym opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym wyrobów tytoniowych należy umieścić tzw. wiadomość informacyjną:

Dowiedz się jak rzucić palenie:

801 108 108  www.jakrzucicpalenie.pl

 

Kwestie dotyczące produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych regulowane są na podstawie aktów prawa międzynarodowego oraz krajowego.

Najważniejsze akty prawne to:

Dyrektywa 2001/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (PDF; 1,1 MB), która zawiera:

  • informacje na temat maksymalnego dopuszczalnego poziomu zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w papierosach,
  • wymogi dotyczące zgłaszania państwom członkowskim substancji stosowanych w wyrobach tytoniowych przez producentów tych wyrobów,
  • wymogi dotyczące mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych umieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych,
  • przepisy dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), która zawiera:

  • wykaz miejsc objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych,
  • regulacje dotyczące sprzedaży, reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
  • wymogi dotyczące raportowania przez producentów lub importerów wyrobów tytoniowych dodatków i ich ilości, używanych do produkcji tych wyrobów,
  • wymogi dotyczące informacji i ostrzeżeń zdrowotnych, umieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

Akty prawa krajowego:

Kwestie dotyczące ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych regulują również akty wykonawcze powyższej ustawy:

Akty prawa międzynarodowego:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry