Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Działania edukacyjne w zakresie palenia tytoniu

---

W odpowiedzi na niepokojącą sytuację w obszarze palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży, Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” realizuje trzy programy edukacyjne propagujące modę na niepalenie. Ich celem jest zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie wśród uczniów oraz ich wiedzy na temat zdrowotnych skutków palenia tytoniu.

  • Pierwszy z programów – „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest w przedszkolach i stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
  • Drugi program – „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i w ramach edukacji antytytoniowej odnosi się do biernego palenia wśród dzieci. Kształtuje u najmłodszych postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Uświadamia, że nie tylko czynne, ale i bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Trzeci program – „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Celem programu jest zwiększanie wśród uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postawy wspierania ludzi, którzy pragną zerwać z nałogiem.

Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa szkół w wybranym programie edukacyjnym udzielają Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.


Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-2013".

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry