Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narkotyki i inne używki

---

Uzależnienie – niezależnie od rodzaju substancji psychoaktywnej – definiuje się tak samo. Jest to zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których wyraźną przewagę zyskują zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Dla człowieka uzależnionego są to najważniejsze czynności, wszystkie inne sprawy przechodzą na drugi plan. Ta silna potrzeba przyjęcia substancji, która powoduje utratę samokontroli, jest głównym objawem nałogu. Nadużywanie substancji powodującej uzależnienie wpływa negatywnie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Uzależnionym zostaje się do końca życia – przyjęcie przez taką osobę substancji psychoaktywnej nawet po długim okresie abstynencji wyzwala gwałtowny nawrót nałogu.

Aby określić zespołu uzależnienia, często stosowane są terminy: lekomania, narkomania, toksykomania, chemiozależność, lekozależność i nałóg.

Wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych, należy do zadań Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Zdrowia).

Podstawowe dokumenty określające cele, zadania i obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

Czytaj więcej na temat uzależnienia od narkotyków w serwisie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Czytaj więcej na temat uzależnienia od narkotyków w serwisie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Czytaj więcej na temat uzależnienia od narkotyków w serwisie Poradni Narkomania.

Czytaj więcej na temat dopalaczy w serwisie Dopalaczeinfo.

Czytaj więcej na temat dopalaczy w serwisie Dopalaczeinfo oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego


Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry