Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Hazard

---

Dynamicznie rozwijający się rynek gier i zakładów wzajemnych, rosnące wydatki polskiego społeczeństwa na gry hazardowe, jak również wzrost liczby osób uzależnionych spowodowały konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

W 2009 r. powołano Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister zdrowia. Jest to państwowy fundusz celowy, a jego przychód stanowi 3% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem państwa.

Jednostką zarządzającą Funduszem w imieniu ministra zdrowia jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które na zlecenie ministra przygotowało założenia pięciu programów obejmujących:

  • badania,
  • profilaktykę,
  • podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych,
  • działania edukacyjno-informacyjne,
  • rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia.

Czytaj więcej na temat programów dotyczących hazardu w serwisie Krajowego Biura do spraw Narkomanii.

W Krajowym Biurze utworzono Dział Rozwiązywania Problemów Hazardowych – powołany specjalnie do obsługi Funduszu.

Czytaj więcej na temat hazardu w serwisie Krajowego Biura do spraw Narkomanii.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry