Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Alkohol

---

Uzależnienie od alkoholu to choroba chroniczna, postępująca i potencjalnie śmiertelna. Nie da się jej całkowicie wyleczyć, można jednak zahamować narastanie jej objawów i związanych z nią szkód zdrowotnych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną – sprawia, że człowiek przestaje prawidłowo funkcjonować w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Leczenie musi być dostosowane do takiego właśnie sposobu postrzegania tej choroby.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych to cele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). PARPA jest państwową jednostką budżetową podlegającą ministrowi zdrowia.

Czytaj więcej na temat uzależnienia od alkoholu w serwisie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry