Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kampania na temat zdrowia psychicznego

---

Ministerstwo Zdrowia prowadziło kampanię informacyjno-edukacyjną pt.: Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Opierała się ona na danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia, według których 25% społeczeństwa ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Hasło kampanii Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym miało zwrócić uwagę odbiorcy na to, jak bardzo powszechny jest to problem.

Głównym celem kampanii było zwiększenie świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób nimi dotkniętych. Kampania miała przede wszystkim promować postawy zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ brak zrozumienia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne jest przeszkodą dla samodzielnego ich funkcjonowania i aktywności życiowej, a tym samym dla ich powrotu do zdrowia.

Działania informacyjno-edukacyjne mają zatem kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu dyskryminacji i stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego. Sprzyjają budowaniu postawy zrozumienia oraz zwiększaniu świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych, w efekcie prowadząc do zmniejszenia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób chorych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry