Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Działania w ramach programów zdrowotnych

---

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej prowadzone są akcje promocyjne i edukacyjne, o zasięgu ogólnokrajowym, ogólnopolskim i lokalnym, upowszechniające wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa narządów od osób żywych i zmarłych. W ramach przedmiotowych akcji zrealizowano m.in.:

  • program telewizyjny o zasięgu ogólnokrajowym „Operacja Życie”,
  • opracowano materiały promujące cykl i tematykę transplantacji. W ramach kampanii społecznej przygotowano spoty, które były emitowane na antenach różnych stacji telewizyjnych różnych oraz zarejestrowano i zmontowano kilkuminutowe reportaże,
  • promowano ideę transplantacji w mediach prasowych i internetowych (m.in. na portalu społecznościowym Facebook),
  • prowadzono lokalne spotkania edukacyjno-informacyjne promujące wiedzę o idei dawstwa tkanek i narządów od osób zmarłych oraz od osób żywych (m.in. w szkołach), wywiady w mediach ogólnopolskich,
  • prowadzenie strony internetowej www.zywydawcanerki.pl.

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych ma charakter interwencyjny (wspierający) działania w zakresie onkologii. W ramach programu realizowane są m.in. zadania profilaktyczne, w zakresie których podejmowane są działania edukacyjno-informacyjne oraz programy skryningowe (nastawione są na wykrywanie nowotworów w fazie najmniejszego zaawansowania choroby u osób potencjalnie zdrowych bez objawów choroby w grupach najwyższego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe).

 

Czytaj więcej w Kodeksie Walki z Rakiem

W 2010 r. rozpoczęto realizację nowego programu zdrowotnego pn.: Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, składającego się z kilku modułów tematycznych, poświęconych profilaktyce określonej choroby, zaliczanej do grupy chorób cywilizacyjnych.

W ramach programu, celem zadania pn. Propagowanie honorowego krwiodawstwa jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa na skalę zarówno lokalną jak i regionalną, czego efektem jest zwiększenie ilości nowych potencjalnych dawców krwi.

W zakresie ww. zadania opracowane zostały materiały promocyjne. W 2012 r. zostały bezpłatnie wyemitowane spoty telewizyjne i radiowe promujące honorowe krwiodawstwo. W ramach promocji honorowego krwiodawstwa zrealizowano (przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy) projekt pn. Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2013.

Projekt pn.: Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego) był współfinansowany ze środków unijnych.

Jednym z działań w ramach Projektu było przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, której głównym celem było zwiększenie stanu wiedzy oraz pozytywna zmiana zachowań mężczyzn w zakresie przyczyn, objawów oraz profilaktyki chorób nowotworowych w obrębie układu moczowo-płciowego. Kampania skierowana była w szczególności do mężczyzn po 45 roku życia, jak również do ich partnerek oraz lekarzy, którzy mają wpływ na kształtowanie ich świadomości zdrowotnej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry