Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Działania realizowane przez Instytut Żywności i Żywienia

---

Do głównych zadań instytutu należy w szczególności szeroko zakrojona działalność naukowo-badawcza i edukacyjna w zakresie propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia. Działalność jednostki ma na celu zwiększenie wiedzy i stanu świadomości społecznej z zakresu produktów żywnościowych i zdrowego żywienia oraz zwalczanie chorób dietozależnych. Instytut analizuje również tendencje żywieniowe Polaków, i wydaje zalecenia żywieniowe dla osób chorych i zdrowych.

Więcej informacji o działalności instytutu można znaleźć na stronie www.izz.waw.pl

W 2012 roku został inaugurowany projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, który będzie realizowany w latach 2011-2016 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest częścią wspólnych działań podejmowanych przez Instytut Żywności i Żywienia na rzecz promocji zdrowego stylu życia. Skierowany jest do kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z borykających się z nadwagą. Adresatami są również producenci żywności.

Czytaj więcej o projekcie na stronie www.zachowajrownowage.pl

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry