Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

---

Działania edukacyjne i promocyjne wspierające wykształcenie nawyków dotyczących świadomych wyborów zdrowotnych wśród obywateli pozwalają na dłuższe zachowanie sprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje wiele programów edukacyjnych i kampanie społeczne.

Czytaj więcej na stronie http://www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny po raz kolejny mówi „nie” używkom. Trwa ogólnopolska kampania, która ma na celu zwiększać świadomość kobiet w wieku rozrodczym, ciężarnych, ich rodzin i bliskich co do negatywnych skutków działania alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych

Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” potrwa do końca 2016 roku. Jest częścią projektu KIK/68 – „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Oprócz kampanii częścią projektu są również szkolenia dla kadry medycznej, programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych, badania ankietowe dla kobiet w ciąży oraz platforma internetowa.

Czytaj więcej o kampanii i projekcie na stronach www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

Kampania informacyjno-edukacyjna „Rzuć dymka” prowadzona jest w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018.
Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

Więcej na temat uzależnienia od wyrobów tytoniowych na stronie www.jakrzucicpalenie.pl

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry