Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Ośrodki, udzielające opieki chorym na hemofilię

---

Menu

 • Dzieci:

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

tel. (85) 74 50 846 (sekretariat)

 • Dorośli:

Państwowy Szpital Kliniczny Klinika Hematologii AM w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-097 Białystok

tel. (85) 746 86 03

 • Dzieci

Szpital Pediatryczny, I Oddział Wewnętrzny

ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 812 5000 do 4 w. 250

 • Dorośli

Szpital Wojewódzki, Oddział I Wewnętrzny

ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała

tel. (33) 81 102 270; 810 20 00; 810 01 45, (33) 810 22 70 Oddział I Wewnętrzny

 • Dzieci

Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza; Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

ul Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. (52) 585 48 60 (sekretariat)

 • Dzieci

Chorzowskie Centrum Pediatrii Odział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów

tel. (32) 34 90 043; (32) 34 90 075; (32) 34 90 000

 • Dorośli

Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej, I Oddział Chorób Wewnętrznych

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

tel. (33)852
05 11 w. 370, 371, 372

 • Dzieci

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Oddział Dziecięcy

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 367 36 18 (pielęgniarki); 367 36 12; (34) 367 36 20 (sekretariat)

 • Dorośli

Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Chorób Wewnętrznych

ul. PCK 1, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 325 48 21; (34) 325 26 11 (sekretariat)

 • Dzieci

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 GUM w Gdańsku Klinika Chorób Dzieci

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. (58) 349 28 63 (58) 349 28 70; (58) 349 28 80 (klinika chorób dzieci)

 • Dorośli

Samodzielny PubIiczny Szpital Kliniczny nr 1 GUM w Gdańsku Klinika Hematologii

ul. Dębinki 7 Budynek nr 26,  80-211 Gdańsk

tel. (58) 349 22 30; (58) 349 28 30 (klinika hematologii)

 • Dzieci

Szpital nr 1 Oddział Pediatrii

ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

tel. (32) 461 32 77 (oddział pediatrii), (32) 461 32 77
(sekretariat oddziału pediatrii) w. 287, 277

 • Dorośli

Szpital nr 1 Oddział Chorób Wewnętrznych

ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

tel. (32) 461 32 41

 • Dorośli

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (95) 733 14 97-98; (95) 733 12 22; (95) 733 12 27; (95) 733 1491 (ordynator)

 • Dzieci

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

tel. (32) 207 18 00; (32) 207 17 63 (oddział onkologii, hematologii i chemioterapii)

 • Dorośli

Państwowy Szpital Kliniczny, Katedra i Klinika Hematologii Śląskiego UM

ul. Reymonta 8, 40-029 Katowice

tel. (32) 259 12 00 (centrala) (32) 259 12 81 (katedra i klinika hematologii)

 • Dzieci

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Władysława Buczkowskiego, Odział Hematologiczno-Onkologiczny

ul. Artwińskiego 3a pawilon G, 25-381 Kielce

tel. (41) 361 55 25 (centrala), (41) 347 05 60 (gabinet lekarski)

 • Dorośli

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Oddział Hematologii

ul. Artwińskiego, 3 25-734 Kielce

tel. (41) 367 44 78 (centrala), (41) 367 41 82 (sekretariat oddziału hematologii)

 • Dzieci

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny CM UJ, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

ul. Wielicka 265, 30-522
Kraków Prokocim

tel. (12) 658 20 11

 • Dorośli

Klinika Hematologii CM

ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

tel. (12) 4247600

 • Dzieci

Dziecięcy Szpital Kliniczny Klinika Hematologii i Onkologii

ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

tel. (81) 743 00 10 (centrala) (81) 718 55 20 (oddział hematologii i onkologii)

 • Dorośli

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Hematologiczna

Al. Kraśnicka 100, 27-718 Lublin

tel. (81) 537 42 45,

SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin

tel. (81) 534 54 68

 • Dzieci

Szpital Kliniczny nr 4 UM im. M. Konopnickiej, Poradnia Hematologiczna

ul. Sporna 36/50,36-150 Łódź

tel. (42) 617 79 65, (42) 617 77 77 (centrala)

 • Dorośli

Klinika Hematologii UM w Łodzi

ul, Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

tel. centrala (42) 689 50 00, hematologia (42) 689 51 91 sekretariat (42) 689 51 93

 • Dzieci

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Oddział Wewnętrzny 1 Hematologiczno-Onkologiczny

ul. Żołnierska 18, 10-561
Olsztyn

tel. (89) 533 77 01(centrala), (89) 539 33 71 (oddział
hematologii)

 • Dorośli

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Pododdział Hematologii

ul Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. (89) 538 63 92

 • Dzieci

Wojewódzkie Centrum Medyczne, Oddział Pediatrii

ul. Witosa 26, 45-418 Opole

tel. (77) 45 20 798

 • Dorośli

Szpital Wojewódzki w Opolu, Oddział Hematologii

ul. Katowicka 64, 45-061 Opole

tel. (77) 443 35 95 ( centrala), (77) 443 3550 (pielęgniarki oddziału hematologii)

 • Dzieci

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Specjalistyczny ZOZ nad Matką
i Dzieckiem

ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

tel.  (61)  850 62 78/ (61) 850 62 79 (dyrekcja)

 • Dorośli

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

Poradnia Hematologiczna – rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 61 846 46 38

 • Dzieci

Szpital Wojewódzki Nr 2 Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

tel. (17) 866 47 01 (centrala), (17) 866 41 42 (sekretariat oddziału) (17) 866 41 41 (ordynator) (17) 866 40 75 (gabinet lekarski)

 • Dorośli

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Hematologii

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

tel. (17) 86 64 352 (oddział chorób wewnętrznych)

 • Dzieci

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM Klinika Chorób Dzieci Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. (91) 425 31 39; 425 35 39/ (91) 425 30 00 (centrala)

 • Dorośli

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAN Klinika Hematologii

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. (91) 425 33 47

Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna Dla Dorosłych, Poradnia Hematologiczna

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. (91) 42 53 398

 • Dorośli

Szpital Miejski im. M. Kopernika, Oddział Hematologii

ul. S. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

tel. (56) 61002 16 (izba przyjęć); (56) 6100 249 (centrala); (56) 6100 414 (oddział hematologii)

fax (56) 655 7530

 • Dzieci:

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

tel. pokój lekarski (22) 522 74 19, pokój pielęgniarek (22) 522 73 40;

Poradnia: wtorki 10-12, czwartki 12-14:

tel. (22) 52 27 415; (22) 522 73 33 (centrala)

 • Dorośli

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

telefony:

Poradnia Skaz Krwotocznych: (22) 3496 100 (centrala)

Rejestracja: (22) 3496 132

Gabinety lekarskie: (22) 3496 153; (22) 3496 154

Gabinet zabiegowy: (22) 3496 155

Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych

telefony:

Sekretariat (22) 34 96 158; 34 96 481

Gabinet kinezyterapii: (22) 34 96 122

Pokój pielęgniarek: (22) 34 96 285

Konsultacje: (22) 34 96 249

Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej

telefony:

Sekretariat (22) 34 96 271

Pokój pielęgniarek: (22) 34 96 259

Lekarz dyżurny: (22) 3496 276

 • Dzieci

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM

ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław

tel. (71) 733 32 12; (71) 77 03 212 (centrala); (71) 77 03 167/68 (sekretariat kliniki)

 • Dorośli

Klinika Hematologii AM

ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

tel. (71) 78401 12; (71) 784 25 76 (centrala)

fax: 784 25 76

 • Dzieci

Samodzielny Miejski Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko UMŚ, Klinika Hematologii Dziecięcej

ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze

tel.(32) 370 43 72

fax: (32)273 60 75

 • Dzieci

Oddział Pediatrii Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ im. K. Marcinkowskiego

ul. Zyty 26, 65-041 Zielona Góra

tel. (68) 329 63 88 (centrala); (68) 329 63 86 (ordynator); (68) 329 63 92; 88 (oddział pediatrii)

 • Dorośli

Oddział Hematologii Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ im. K. Marcinkowskiego

ul. Zyty 26, 65-041 Zielona Góra

tel. (68) 329 63 72; (68) 329 63 78 (ordynator)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry