Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019

---

Menu

Dzięki realizacji programu chcemy zmniejszyć umieralność pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddychania oraz poprawić jakość życia tych chorych.

Jest to pierwszy program, który umożliwi rozpowszechnienie stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w naszym kraju.

 

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do:

  • dorosłych chorych z przewlekłą niewydolnością oddychania,
  • pacjentów po leczeniu ostrej lub zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania,
  • personelu medycznego.

 

Cele programu

W czasie realizacji programu planujemy wyposażyć tworzone sale nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w niezbędny sprzęt. Zamierzamy również wprowadzić program rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych po leczeniu w szpitalu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry