Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Prawna ochrona praw osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

---

Za stałą i bezpośrednią kontrolę przestrzegania praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez psychiatryczne zakłady opieki zdrowotnej są odpowiedzialni rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, którzy są pracownikami Biura Praw Pacjenta. Mają oni m.in. zapobiegać nadużyciom w tych placówkach.

Zadania rzeczników:

  • zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy w dochodzeniu ich praw w sprawach związanych z przyjęciem do szpitala psychiatrycznego, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem z niego;
  • wyjaśnianie lub udzielanie pomocy w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjentów z zaburzeniami psychicznymi;
  • współpraca z rodzinami, przedstawicielami ustawowymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi;
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalu psychiatrycznym kontrolują także – wyznaczeni przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego – sędziowie wizytatorzy, obeznani z problematyką zdrowia psychicznego. Kontrola, którą przeprowadzają w szpitalach dotyczy:

  • prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • prawidłowego przyjmowania i wypisywania ze szpitali;
  • zastosowania przymusu bezpośredniego;
  • przeprowadzenia zabiegów o podwyższonym ryzyku;
  • poszanowania praw osób przebywających w szpitalu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry