Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka nad osobami starszymi

---

Jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia jest poprawa funkcjonowania systemu w zakresie opieki nad seniorami. Podstawowe cele to:

  • upowszechnienie i poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości opieki poprzez zastosowanie standardów fachowej wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej;
  • finansowanie świadczeń zdrowotnych i infrastruktury opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku adekwatne do ich potrzeb.

Jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 jest promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Jednym z efektów prac na rzecz poprawy opieki geriatrycznej jest procedura medyczna Całościowa ocena geriatryczna (COG), która została wprowadzona do opieki szpitalnej 1 stycznia 2012 r.

Całościowa ocena geriatryczna to fundamentalna zasada postępowania w geriatrii. Stanowi ona interdyscyplinarny proces wielowymiarowej i standaryzowanej oceny poziomu funkcji życiowych, niezbędny do planowania leczenia i opieki. COG pozwala porządkować proces diagnozowania i kwalifikowania do określonych procedur medycznych i świadczeń, a tym samym umożliwia właściwe dostosowanie leczenia i opieki do stanu pacjenta w wieku podeszłym.

Wykazano, że stosowanie tego typu oceny:

  • zwiększa precyzję diagnozy;
  • prowadzi do poprawy sprawności fizycznej i umysłowej pacjentów;
  • zmniejsza umieralność pacjentów;
  • zmniejsza liczbę przyjmowanych leków;
  • zmniejsza liczbę zbytecznych świadczeń – w tym głównie liczbę hospitalizacji i przyjęć do stacjonarnych placówek opiekuńczych;
  • zmniejsza koszty opieki zdrowotnej;
  • poprawia jakość życia osób starszych bez ponoszenia większych kosztów opieki.

Ocena geriatryczna stosowana przy przyjęciu do szpitala ma znaczenie prognostyczne, ponieważ pozwala przewidzieć czas pobytu w placówce, konieczność umieszczenia w instytucjach opiekuńczych oraz zgon pacjenta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe geriatria została uznana za priorytetową dziedzinę medycyny.


Czytaj więcej na temat geriatrii w zakładce dotyczącej projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry