Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.06.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie:

Celu operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

  • Zadania 2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania, działania pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” (nr konkursu NPZ.CO3_2.4._2017).

ogłasza:

  1. listę ofert spełniających wymagania formalne,
  2. listę ofert niespełniających wymagań formalnych, podlegających odrzuceniu.

Na konkursy w ramach ww. celu wpłynęły w terminie łącznie 4 oferty.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry