Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

20.04.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza listy ofert spełniających wymagania formalne w zakresie Celu operacyjnego 6: Poprawa Zdrowia Prokreacyjnego – zadań:

  • Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach NPZ.CO6_2_3_b_2017
  • Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia NPZ.CO6_4_a_2017
  • Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie NPZ.CO6_4_b_2017

realizowanych w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry