Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

31.10.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu NPZ.CO1.1.2.1 2017 kampania pn.

  • Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej,

Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry