Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

31.10.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na  lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, konkurs pn.

  • Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią (NPZ_CO1_1.2_4b_2017),

ogłasza listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informację dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry