Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

12.10.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Na podstawie akceptacji Ministra Zdrowia, Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania pn. Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych (w ramach Celu operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa  w zakresie punktu 1.2.4 e).

Komisja Konkursowa podaje do wiadomości listę oferentów, którzy spełnili kryteria formalne i merytoryczne:

  • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
  • Fundacja Opieki Okołoporodowej, Zagórów

Na konkurs wpłynęły łącznie 2 oferty.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry