Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy Celu operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, 1.2.4 promocji karmienia piersią.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy Celu operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy zadania: CO3 2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania, działania pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy zadania: Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego (NPZ.CO6_2_4_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące niewyłonienia realizatora zadania: Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego w zakresie punktu 2 w ramach Celu operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry