Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Informacja dotyczy zadania NPZ.CO5.3.1.2017 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego

---
czytaj więcej

Ogłoszenie zawiera wyniki oceny formalnej zadania: Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego (materiały informacyjne z zakresu zdrowia prokreacyjnego) (NPZ.CO6_2_2_b_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie zawiera listę ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w ramach zadania: Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego (kampania w środkach komunikacji miejskiej) (NPZ.CO6_2_2_a_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące wyboru oferenta na realizację zadania: "Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji" oraz "Utworzenie platformy e-learningowej" w zakresie punktu 2 w ramach Celu operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy konkurs pn. Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ.CO6_4_a_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy Celu operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyboru oferenta na realizację zadania CO6 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry