Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy listy ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w ramach konkursów: NPZ.CO3_1.3_2017; NPZ.CO3_2.4_2017; NPZ.CO3_2.4._2017; NPZ.CO3_2017.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy konieczności uzupełnienia braków formalnych oferty, w ramach zadania: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata (NPZ.CO6_5_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie zadania: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach (NPZ.CO6_2_3_b_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie zadania: Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ.CO6_4_a_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyboru realizatora zadania NPZ.CO3_2.4_2017 – Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania

---
czytaj więcej

Zadanie w ramach Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry