Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie CO6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie NPZ.CO6_4_b_2017.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy odwołania od wyniku konkursu w zakresie zadania: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady (NPZ.CO6_2_3_a_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyboru oferenta na realizację zadania: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata (NPZ.CO6_5_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyboru oferenta zadania: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady (NPZ.CO6_2_3_a_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy konieczności uzupełnienia braków formalnych oferty, w ramach zadania: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata (NPZ.CO6_5_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie zadania: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach (NPZ.CO6_2_3_b_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie zadania: Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ.CO6_4_a_2017).

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry