Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy unieważnienia konkursu na realizację zadania pn. Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w ramach konkursów: NPZ.CO3_1.3_2017; NPZ.CO3_2.4_2017; NPZ.CO3_2.4._2017; NPZ.CO3_2017.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyboru realizatora zadania NPZ.CO3_2.4_2017 – Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania

---
czytaj więcej

Zadanie w ramach Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry