Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie wyboru oferentów w ramach zadania: 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (NPZ.CO1.1.2.1_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyników konkursu na realizację zadania pn. 1.2.4b - Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią.

---
czytaj więcej

Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w ramach konkursu NPZ.CO1.1.2.1_2017 pn. Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert niespełniających wymagań formalnych w ramach zadania "1.2.1 - Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej"

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert niespełniających wymagań formalnych w ramach zadania "1.2.4b - upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią"

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyników konkursu na realizację zadania pn. Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych (1.2.4 e)

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry