Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy wyników konkursu na realizację zadania pn. Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych (1.2.4 e)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy unieważnienia konkursu na realizację zadania pn. Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie CO6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie NPZ.CO6_4_b_2017.

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry