Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy zadania: Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego (NPZ.CO6_2_4_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące niewyłonienia realizatora zadania: Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego w zakresie punktu 2 w ramach Celu operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego

---
czytaj więcej

Sprostowanie dotyczy zadania pn. 4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry