Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia

---

3 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 1916). Dzięki jej realizacji w Polsce wzrośnie świadomość społeczna Polaków, dotycząca konieczności podejmowania zachowań prozdrowotnych.

Oczekuje się też, że w dłuższej perspektywie działania realizowane na podstawie tej ustawy przyczynią się do dalszego wydłużenia przeciętnej oczekiwanej długości życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat) oraz zmniejszenia liczby zgonów z powodu chorób zależnych od stylu życia.

Jednym z głównych założeń ustawy jest przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Jest on dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego, a więc podstawą działań w tym zakresie. Cele NPZ to przede wszystkim:

  • wydłużenie życia Polaków,
  • poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
  • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry