Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zadania służby medycyny pracy

---

Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie

Służba medycyny pracy sprawdza, czy w środowisku pracy występują czynniki, które mają negatywny wpływ na zdrowie zatrudnionych. Zajmuje się również oceną ryzyka zawodowego w miejscu zatrudnienia oraz udziela porad dotyczących organizacji, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi

Służba medycyny pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne. Ocenia również czy stan zdrowia pracownika pozwala mu pracować w danym miejscu pracy. Zajmuje się też profilaktyką chorób zawodowych, m.in.:

 • udziela porad osobom cierpiącym na choroby zawodowe,
 • wykonuje badania, które umożliwiają wczesną diagnostykę chorób zawodowych,
 • prowadzi konsultacje, diagnostykę i leczenie w zakresie patologii zawodowej.

Służba medycyny wykonuje szczepienia ochronne, niezbędna dla wykonywania pracy, a także monitoruje stan zdrowia osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, takich jak: młodociani, niepełnosprawni czy kobiety w ciąży.

 

Rehabilitacja

Zabiegi w ramach rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, przysługują osobom:

 • których choroby mają związek z rodzajem wykonywanej pracy,
 • z rozpoznaną chorobą zawodową,
 • poszkodowanym w wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy.

Świadczenia te mają ograniczyć dolegliwości spowodowane charakterem wykonywanej pracy, przyśpieszyć powrót do pracy, a także zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby.

 

Do zadań służby medycyny pracy należą również:

 • Pierwsza pomoc medyczna w nagłych zachorowaniach i wypadkach – w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki
 • Promocja zdrowia
 • Inicjowanie działań pracodawców chroniących zdrowie pracowników
 • Analiza stanu zdrowia pracowników – zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy
 • Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry