Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

---

Jeśli oddałeś co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku kobiet jest to 5 litrów), możesz uzyskać tytuł oraz odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

 

Jak załatwić sprawę

Wniosek złóż pisemnie. Możesz to zrobić zarówno osobiście, jak i pocztą (sekcja Gdzie złożyć wniosek).

 

Kto może skorzystać z usługi

 • Mężczyzna, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 • Kobieta, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie, jeśli oddałeś odpowiednią ilość krwi lub innych jej składników.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek o odznakę możesz złożyć do:

 • Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • stowarzyszenia lub klubu honorowych dawców krwi,
 • centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, np. w którym oddajesz krew.

 

Co zrobić

 1. Oddaj odpowiednią ilość krwi lub innych jej składników.
 2. Uzyskaj z centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa potwierdzenie, że oddałeś określoną ilość krwi lub innych jej składników.
 3. Złóż wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym (sekcja Gdzie złożyć albo wysłać wniosek).

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Dokument wydany przez centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, potwierdzający oddanie określonej ilości krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników.

 

Ile będziesz czekać

W zależności od danego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, na obszarze którego znajduje się dane centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Warto wiedzieć

Jeśli jesteś Zasłużonym Honorowym Dawcy Krwi możesz:

 • bezpłatnie (do wysokości limitu finansowania) zaopatrywać się w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz wykazem leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi (preparaty witaminowe, kwasu foliowego i żelaza) – na podstawie recepty i po okazaniu legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi;
 • korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny zostać udzielone w dniu zgłoszenia;
 • korzystać poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach.

 

Dodatkowo przysługują Ci:

 • ulgowe lub bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Twoim miejscu zamieszkania (nadawane uchwałą rady miasta). Szczegółowe informacje otrzymasz u przewoźników komunikacji miejskiej lub w urzędach miejskich.
 • zniżki i rabaty w niektórych punktach handlowo-usługowych (są przyznawane dobrowolnie przez te podmioty).

Możesz otrzymać kolejne odznaki, które nadawane są po przekroczeniu 12 i 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników. W przypadku kobiet jest to odpowiednio 10 i 15 litrów.

 

Podstawa prawna

 • Art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry