Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Tytuły i odznaczenia

---

Dawcom krwi, w zależności od ilości oddanej krwi lub innych jej składników przysługują tytuły, odznaczenia, ordery i związane z nimi przywileje:

Tytuł przysługuje każdej osobie, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Krwiodawca może uzyskać legitymację Honorowego Dawcy Krwi. Przysługuje mu:

  • zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi – na czas badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24.00 w dniu oddania krwi);
    • w przypadku szczególnie niebezpiecznych zawodów lekarz może wydać zwolnienie na całą dobę;
  • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki publicznej służby krwi, w której oddaje krew (koszty ponosi jednostka publicznej służby krwi);
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kilokalorii (np. czekolada);
  • anonimowość; oznakowanie opakowań krwi i krwiopochodnych jej składników nie może zawierać danych, które umożliwią identyfikację dawcy przez kogoś innego niż jednostka publicznej służby krwi;
  • ulga podatkowa w wysokości uzależnionej od ilości oddanej krwi. Krwiodawca może odliczyć od dochodu kwotę darowizn (pobranej krwi i jej składników) w wysokości dokonanej darowizny – aktualnie jest to 130 zł za litr pobranej krwi. Łączna kwota ulgi nie może przekroczyć 6 proc. dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry