Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Krwiolecznictwo

---

W krwiolecznictwie stosuje się poszczególne składniki krwi.

To krwinki czerwone z niewielką ilością osocza – obecnie najczęściej stosowany składnik krwi w lecznictwie.

Przechowywanie

Można go przechowywać w lodówce, maksymalnie do 42 dni po pobraniu.

 • Można go otrzymać z krwi pełnej lub metodą aferezy (specjalny sprzęt pozwala pobrać od dawcy jedynie wybrany składnik krwi).
 • Jest stosowany w leczeniu osób po wypadkach oraz u pacjentów z anemią. Główne wskazania to uzupełnienie utraconej krwi i leczenie niedokrwistości.
 • Jedna jednostka KKCz jest to składnik krwi uzyskany z jednej jednostki pełnej krwi po usunięciu z niej większości osocza. Zawiera wszystkie krwinki czerwone obecne w jednej jednostce pełnej krwi oraz (w zależności od warunków wirowania) różną ilość krwinek płytkowych i leukocytów.

Przechowywanie

Osocze przechowuje się zamrożone. Im szybciej zostanie zamrożone, tym więcej zawiera czynników krzepnięcia wrażliwych na wysoką temperaturę. Najwyższą wartość ma osocze, które zostanie schłodzone przed upływem 8 godzin od pobrania krwi (do temperatury -30°C lub niższej). Nazywa się ono osoczem świeżo mrożonym (FFP od ang. Fresh Frozen Plasma).

Po zamrożeniu FFP można je przechowywać do 3 lat w temp. ~25°C lub niższej.

Stosowanie

 • Osocze stosuje się przede wszystkim u osób z zaburzeniami krzepnięcia, szczególnie u chorych z niedoborem kilku czynników krzepnięcia i tylko wtedy, gdy nie są dostępne odpowiednie produkty osoczowych czynników krzepnięcia.
 • Osocze, które nie jest wykorzystane do celów leczniczych, można – po przetworzeniu – wykorzystać do produkcji leków krwiopochodnych (np. czynników krzepnięcia, albuminy i immunoglobuliny).

Otrzymywanie

 • Osocze otrzymuje się metodą automatycznej plazmaferezy lub przez odpowiednie odwirowanie krwi pełnej i zamrożenie w czasie, który umożliwia utrzymanie funkcjonalnego stanu labilnych czynników krzepnięcia.
 • Osocze jest całkowicie zamrażane (do temp. -30°C) w ciągu 6 godzin od zakończenia poboru metodą automatycznej plazmaferezy lub 8 godzin od zakończenia poboru krwi pełnej. Proces schładzania do temperatury -30°C trwa maksymalnie 1 godzinę.
 • Jedna jednostka osocza FFP (w zależności od metody produkcji) ma objętość 150–250 ml.

To płytki krwi zawieszone w niewielkiej ilości osocza.

Stosowanie

 • Krwinki płytkowe żyją bardzo krótko – mogą być przetaczane tylko w ciągu 5–7 dni od pobrania.
 • Podaje się je pacjentom z małopłytkowością oraz pacjentom onkologicznym.
 • Postęp medycyny powoduje coraz większe zapotrzebowanie na płytki krwi.

Otrzymywanie

Jednostkę KKP można uzyskać przez odpowiednie odwirowanie jednej jednostki świeżej krwi pełnej przechowywanej przed preparatyką w temperaturze od 20°C do 24°C. Pojedyncze jednostki KKP mogą być połączone w jeden preparat bezpośrednio przed wydaniem (zlewany KKP).

KKP może być również uzyskiwany metodą automatycznej trombaferezy (dzięki użyciu separatorów komórkowych najnowszej generacji). W czasie pobierania składnika krwi (trwa to ok. 50 minut) separacji podlega zazwyczaj 5000 ml krwi. Objętość składnika to 270 ml. Otrzymany w ten sposób KKP odpowiada 5-6 pojedynczym jednostkom KKP, które są wyprodukowane z krwi pełnej konserwowanej. Dzięki tej metodzie można uzyskać składnik krwi od jednego dawcy. To ogranicza ryzyko dla biorcy związane z kontaktem z obcymi antygenami.

Stosowanie

KKP podaje się pacjentom z małopłytkowością i towarzyszącymi jej objawami małopłytkowej skazy krwotocznej.

Inne wskazania są mniej lub bardziej względne i zależą od stanu klinicznego pacjenta.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry