Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program zdrowotny: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce

---

W Polsce od 2001 r. w ramach programu Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce jest prowadzone zintegrowane leczenie ARV.

Program leczenia antyretrowirusowego (ARV) obejmuje:

 • wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS, które spełniają kryteria medyczne i są obywatelami Polski;
 • inne osoby, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo ubezpieczają się dobrowolnie (w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie pisemnego wniosku – pod warunkiem że mieszkają w Polsce);
 • kobiety w ciąży zakażone HIV;
 • noworodki urodzone przez matki zakażone HIV;
 • osoby, które wymagają zastosowania leków antyretrowirusowych w ramach postępowania poekspozycyjnego po narażeniu na zakażenie HIV – ekspozycje pozazawodowe wypadkowe.

 • zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS wśród osób zakażonych HIV;
 • zmniejszenie częstości zakażeń HIV wśród Polaków;
 • zmniejszenie ryzyka zakażenia innych przez osoby z HIV/AIDS;
 • zwiększenie dostępu do leków antyretrowirusowych dla pacjentów zakażonych HIV;
 • zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce zakażeń wertykalnych (zakażenie dziecka od matki) i prowadzenie indywidualnego kalendarza szczepień dla dzieci urodzonych przez matki HIV+;
 • zapewnienie leków antyretrowirusowych osobom, u których mogło dojść do zakażenia w konsekwencji ryzykownych sytuacji (np. gwałt, zakłucie igłą zanieczyszczoną materiałem potencjalnie zakaźnym, rana odniesiona w trakcie napaści i bójki itp.).

Korzyści wynikające z zapewnienia dostępu do leczenia ARV:

 • zmniejszenie liczby zachorowań na AIDS;
 • zauważalny spadek śmiertelności z powodu AIDS;
 • wydłużanie się życia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS;
 • umożliwienie (pomimo choroby) funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry