Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wykazy oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

---

Cel Wykazu

Głównym celem wprowadzenia Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru jest skrócenie czasu, w jakim osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną, po jej zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, poprzez wyeliminowanie odmów przyjęcia pacjentów od zespołów ratownictwa medycznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i na izbach przyjęć.

Cele szczegółowe Wykazu

 • Zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych realizowanych w oddziale szpitalnym właściwym ze względu na rodzaj i stopień ciężkości schorzenia bądź urazu.
 • Wyeliminowanie zjawiska polegającego na transportowaniu pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego od szpitala do szpitala w celu skutecznego przekazania pacjenta.
 • Umożliwienie zespołom ratownictwa medycznego ­- we współpracy z dyspozytorem medycznym i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego – szybkiego ustalenia oddziału szpitalnego właściwego w pierwszej kolejności dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia lub urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia i możliwości przyjęcia pacjenta.
 • Skrócenie czasu, w jakim zespół ratownictwa medycznego jest zaangażowany do obsługi jednego zdarzenia oraz przejęcia pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć.
 • Zapewnienie równomiernego obciążenia pacjentami oddziałów szpitalnych udzielających świadczeń w poszczególnych zakresach – nie tworzenie kolejek oczekujących zespołów ratownictwa medycznego do przekazania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć.

Zakres stosowania Wykazu

Korzystanie z wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru będzie rekomendacją do wykorzystania przez:

 • dyspozytorów medycznych,
 • zespoły ratownictwa medycznego,
 • szpitalne oddziały ratunkowe,
 • izby przyjęć szpitali,
 • jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
 • lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej w Obwieszczeniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry