Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szpitalne oddziały ratunkowe

---

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnia transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie. Warunkiem uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie z NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenie medycznych czynności ratunkowych.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Nie obowiązuje rejonizacja, pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki;
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

SOR-y są organizowane w szpitalach, w których znajduje się co najmniej:

 • oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową, a w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla dzieci –­ oddział chirurgii dziecięcej;
 • oddział chorób wewnętrznych, a w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla dzieci – oddział pediatrii;
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii;
 • pracownia diagnostyki obrazowej.

Szpitalny oddział ratunkowy musi mieć zapewniony całodobowy dostęp do:

 • badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 • komputerowego badania tomograficznego oraz do badań endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii.

Oddział powinien posiadać całodobowe lotnisko lub lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, dopuszcza się, że lądowisko będzie położone w pewnej odległości od SOR, jednak czas transportu pacjenta z lądowiska do SOR nie może przekraczać 5 minut. Powyższe wymogi staną się obligatoryjne od 1 stycznia 2017 r.

Szpitalny oddział ratunkowy powinien mieć również zapewniony sprzęt do wykonywania badań przy łóżku pacjenta, minimalne wyposażenie to: analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG oraz przewoźny ultrasonograf.

W SOR muszą być zatrudnione minimum następujące osoby:

 • ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem);
 • pielęgniarka oddziałowa, która jest pielęgniarką systemu;
 • lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale na oddziale;
 • pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału.

Więcej informacji o szczegółowych wymaganiach dotyczących lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala, ich warunków technicznych oraz wymagań dla lotnisk/lądowisk znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia łącznie na terenie kraju działa obecnie 216 SOR.

Informacje o umowach na zadania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) są dostępne w „Informatorze o zawartych umowach” publikowanym w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wyszukiwarka szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) jest dostępna w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Wyszukiwarka punktów udzielających pomocy medycznej w nagłych przypadkach jest dostępna w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.


Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. Nr 237, poz. 1420, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry