Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uwierzytelnij dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

---

Menu

Jeżeli musisz uwierzytelnić (potwierdzić wiarygodność) dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą zgłoś się do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

 

Jakie dokumenty możesz uwierzytelnić w MZ

W Ministerstwie Zdrowia możesz uwierzytelnić następujące dokumenty wydane przez uczelnie medyczne:

 • dyplomy ukończenia wyższych studiów i ich duplikaty;
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i ich duplikaty;
 • zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty.

A także:

 • dyplomy uzyskania tytułu specjalisty,
 • świadectwa złożenia LEP/LDEP i LEK/LDEK,
 • dokumenty wydane przez organy samorządowe zawodów medycznych (np. izby lekarskie, izby aptekarskie).

 

Gdzie uwierzytelnić inne dokumenty

Rodzaj dokumentu Instytucja uwierzytelniająca
Dyplomy uczelni wojskowych Ministerstwo Obrony Narodowej
Dyplomy Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
Dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydane przez instytuty badawcze Ministerstwo nadzorujące dany instytut
Dokumenty wydane przez uczelnie inne niż medyczne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dalsze procedury legalizacyjne (Apostille, legalizacja) prowadzi Departament Konsularny i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić osobiście (lub przez upoważnioną osobę) w urzędzie lub korespondencyjnie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Możesz skorzystać z usługi, jeśli masz dokument, którego uwierzytelnienie należy do kompetencji Ministerstwa Zdrowia.

 

Kiedy złożyć wniosek

Dokumenty możesz złożyć w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Jeśli chcesz uwierzytelnić dokumenty zgłoś się osobiście (lub przez osobę upoważnioną) do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia pod adresem: ul. Długa 5, 00-263 Warszawa.

Wcześniej musisz ustalić telefonicznie termin wizyty, podając jednocześnie liczbę i rodzaj dokumentów, które chcesz uwierzytelnić. Zadzwoń pod jeden z numerów:

 • 22 86 01 112,
 • 22 86 01 195,
 • 22 86 01 196,
 • 22 86 01 204.

Wniosek o uwierzytelnienie możesz też złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie (jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub składasz w biurze podawczym), podpisz je własnoręcznie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia lub złóż w biurze podawczym lub wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Oczekuj na zwrot uwierzytelnionych przez Ministerstwo Zdrowia dokumentów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 

Ile zapłacisz

 1. Dyplom (licencjacki, magisterski, doktorancki) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię medyczną
 • opłata: 19 zł
 • rachunek bankowy:

Ministerstwo Zdrowia

Warszawa, ul. Miodowa 15

Konto NBP O/O Warszawa

69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

dopisek: opłata za uwierzytelnienie.

 

 1. Inny dokument (prawo wykonywania zawodu; dyplom specjalisty, zaświadczenia o zdaniu LEP/LDEP i LEK/LDEK)
 • opłata: 26 zł
 • rachunek bankowy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,

Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata za uwierzytelnienie.

 

Dowód opłaty za uwierzytelnienie złóż najpóźniej przy odbiorze zalegalizowanych dokumentów. Jeżeli płacisz przelewem internetowym, przygotuj wydruk potwierdzenia przelewu – musi być opatrzony informacją, że wydrukowane potwierdzenie jest zgodne z prawem bankowym.

 

Co przygotować

Jeżeli zgłosisz się osobiście do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia na umówioną wcześniej wizytę, przynieś ze sobą:

 • oryginały dokumentów, które chcesz uwierzytelnić,
  • uwaga: podpisz dyplom ukończenia studiów w miejscu – „podpis posiadacza dyplomu”;
 • dowód opłaty za uwierzytelnienie.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę korespondencyjnie wyślij na adres ministerstwa:

 • podpisane własnoręcznie podanie,
 • oryginały dokumentów,
 • potwierdzenie opłaty.

 

Ile będziesz czekać

 • Osobiście

Jeżeli zgłosisz się osobiście, uwierzytelnimy dokumenty podczas twojej wizyty.

 • Korespondencyjnie

Jeżeli chcesz załatwić sprawę korespondencyjnie, odeślemy ci dokumenty, gdy tylko je uwierzytelnimy. Nie potrwa to dłużej niż 30 dni. Dokumenty wyślemy przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na wskazany w podaniu adres.

Uwaga: jeżeli wniosek będzie niekompletny otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 

Warto wiedzieć

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziesz informacje dotyczące uwierzytelnienia:

 • świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
 • innych dokumentów wydanych przez szkoły.

 

Podstawa prawna

 1. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn.zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry