Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nowe zasady rozliczeń umów RnBP

---

Menu

Komunikat w sprawie umów RnBP

W latach 2015-2016 środki przeznaczone na rezydentury pochodziły z dwóch źródeł: ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu państwa. Ze środków budżetu państwa finansowane były umowy: Rn30BP, Rn31 BP i Rn32BP. Od 2017 r. kontynuacja finansowania tych umów odbywać się będzie ze środków Funduszu Pracy.

W związku z tym:

1. Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2015 na realizację w/w umów i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr: 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000

2. Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2016 na realizację w/w umów i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:

  1. 52 1010 1010 0013 0022 3000 0000, jeżeli Zakład zwraca środki do dnia 31 grudnia 2016 r.,
  2. 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000, jeżeli Zakład zwraca środki po dniu 31 grudnia 2016 r.

3. Środki, środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2017 i latach następnych na realizację w/w umów i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem,Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:

  1. 15 1010 1010 0013 0013 9130 2000, jeżeli Zakład zwraca środki do dnia 31 grudnia, roku, w którym te środki otrzymał i nie wykorzystał,
  2. 49 1010 1010 0013 0013 9130 1000, jeżeli Zakład zwraca środki po dniu 31 grudnia roku, w którym te środki otrzymał i nie wykorzystał.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry