Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Umowy rezydenckie

---

Menu

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2017 roku w sprawie:

  1. Zawierania umów rezydenckich
  2. Przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich
  3. Składania indywidualnych wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego realizowanego w trybie rezydentury
  4. Rozliczania umów rezydenckich oraz numerów rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że mając na względzie zmniejszenie obciążeń administracyjnych i usprawnienie procedur związanych z umowami rezydenckimi  w obecnych wytycznych, w stosunku do poprzedniego komunikatu z dnia 30.11.2016 r. zostały wprowadzone zmiany polegające m.in. na:

  • wykreśleniu obowiązku potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii skierowań oraz kart szkolenia lekarzy rezydentów zgłaszanych do finansowania w umowie oraz
  • ograniczeniu przesyłania kserokopii różnorodnych dokumentów w typie: zwolnień ZUS ZLA, odpisów skróconych aktu małżeństwa, urodzenia dziecka itp.

W większości przypadków wystarczające jest podanie stosownej informacji w piśmie informującym o zachodzącej okoliczności wymagającej odnotowania w łączącej nas umowie.

Dla lekarzy zakwalifikowanych na rezydenturę w marcu bieżącego roku obowiązuje nowy wzór umowy Rn34 zamieszczony w sekcji zawieranie umów rezydenckich.

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym komunikatem i stosowanie się do zawartych w nim informacji, gdyż sprawność zawierania umów i przekazywania środków finansowych zależy przede wszystkim od prawidłowości przesyłanych dokumentów.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry