Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

---

Menu

Wysokość opłat za egzamin państwowy została określona w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761).

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2017 r. w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczętych w 2017 roku – wynosi nie więcej niż 3.500 zł.

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry