Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Skład rady

---

Menu

W skład Krajowej Rady wchodzi do 12 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez:

 • szkoły wymienione w art. 52 i art. 53 o
 • samorząd pielęgniarek i położnych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych.

Członkowie Krajowej Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego Krajowej Rady.

 

Skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na lata 2013 – 2017:

 

Prezydium:

 • prof. dr hab. Irena Wrońska, zgłoszona przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Piotr Małkowski, zgłoszony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny – Wiceprzewodniczący
 • dr Mariola Głowacka, zgłoszona przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych – Sekretarz

 

Członkowie:

 • dr Halina Kalandyk,  zgłoszona przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. Beata Karakiewicz, zgłoszona przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, zgłoszona przez Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, zgłoszona przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr Danuta Kunecka, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta, zgłoszona przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Ślusarz, zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
 • dr Bożena Prażmowska, zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Położnych
 • mgr Paweł Witt, zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry