Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

15.02.2016

Nowy konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

---

Menu

Minister Zdrowia powołał panią dr n. med. Annę Małecką-Dubielę do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, z dniem 10 lutego 2016 r.

Dr n. med. Anna Małecka-Dubiela posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Od września 2014 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w województwie pomorskim. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi między innymi wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Ratownictwo Medyczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Występuje również w roli opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Od Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku otrzymała w 2012 r. zadanie zorganizowania Klinicznego Oddziału Ratunkowego, w którym nadal pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej. Ponadto jest przewodniczącą komisji ds. pielęgniarek ratunkowych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku od 2012 r. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących poszerzania wiedzy fachowej w środowisku pielęgniarek ratunkowych, zmierzającej do poprawy jakości świadczeń medycznych. Autorka wielu publikacji o tematyce związanej z pielęgniarstwem ratunkowym i opiece nad pacjentami w stanach zagrożenia zdrowia i życia.


art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 126)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry