Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.08.2016

Informacja dla pielęgniarek i położnych posiadających kwalifikacje do ordynacji leków i wypisywania recept w sprawie szkoleń realizowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

---

Menu

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż Narodowy Instytut Leków, w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, rozpoczyna cykl szkoleń dla profesjonalistów medycznych, w ramach którego zaplanowano szkolenie nt. ,,Zakażenia w podstawowej opiece zdrowotnej” dla 60 pielęgniarek z województwa mazowieckiego, które zdobyły kwalifikacje do ordynacji leków przeciwdrobnoustrojowych.

Szkolenie odbędzie się 21 września 2016 r. w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 30/34.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz rejestracji uczestników zamieszczone są na stronie Programu: www.antybiotyki.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnikom przysługiwać będą punkty edukacyjne.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Organizatora szkoleń, w kolejnych latach przedmiotowe szkolenia będą organizowane również dla pielęgniarek z innych województw.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry