Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie podyplomowe

---

Menu

W 2013 r. LEK i LDEK zastąpiły Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP).

LEK i LDEK to egzaminy ogólnopolskie organizowane przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM),ich wyniki stanowią kryteriom kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie.

czytaj więcej

Staż lekarza obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii (w tym neonatologii), chirurgii ogólnej (w tym chirurgii urazowej), położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii (z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej) oraz medycyny ratunkowej.

czytaj więcej

Lekarz i lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) albo po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

Wybór trybu specjalizacji pozostaje po stronie zainteresowanego lekarza.

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry