Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów

---

Komunikat wydany 7 kwietnia br. przypomina, że osoba wykonująca zawód medyczny, która podejrzewa, że jej pacjent może być ofiarą przemocy seksualnej lub przemocy w rodzinie, ma nie tylko obowiązek udzielenia pomocy medycznej, lecz także podjęcia innych działań na rzecz tego pacjenta.

---
czytaj więcej

W postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, przeprowadzanym  w okresie od 1 do  31 marca 2014  r., minister zdrowia przyznał 500 miejsc rezydenckich...

---
czytaj więcej

Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w terminie 1 &ndash 31 marca 2014 r. będzie przeprowadzone na dotychczasowych zasadach &ndash czyli dla specjalizacji podstawowych i szczegółowych, przy czym lekarz może złożyć 2 wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tej samej dziedzinie medycyny &ndash w ramach rezydentury oraz w trybie pozarezydenckim.

---
czytaj więcej

Zasady przeprowadzania LEK i LDEK są uregulowane w:

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry