Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów

---

Zasady przeprowadzania LEK i LDEK są uregulowane w:

---
czytaj więcej

Komunikat w sprawie konieczności uwzględniania w umowach postanowień dotyczących prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług medycznych

---
czytaj więcej

Komunikat przedstawia zasady przedłużania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, które obowiązują lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed 1 lipca 2011 r.

---
czytaj więcej

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, które zostały przyznane na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 &ndash 31 października 2013 r.

---
czytaj więcej

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisu § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213, poz. 1779) w sprawie przedłużenia okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby uprzejmie wyjaśniamy, że

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry