Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

08.02.2016

Komunikat ws. rezydentur przyznanych na postępowanie wiosenne z danymi liczbowymi (marzec 2016)

---

Menu

Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2016 r.) Minister Zdrowia przyznał 1901 rezydentur.

Rezydentury zostały przyznane według niżej podanych kryteriów:

  • W dziedzinach priorytetowych – 100% zgłoszonego w tych dziedzinach zapotrzebowania wojewodów – 1294 rezydentury;
  • Po 1 rezydenturze w pozostałych dziedzinach, w których zostało zgłoszone zapotrzebowanie na rezydentury (z wyjątkiem chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i medycyny lotniczej) – 476;
  • W dziedzinie chirurgii ogólnej – po 4 rezydentury w każdym województwie, w którym zostało zgłoszone zapotrzebowanie na co najmniej 4 rezydentury – 63 rezydentury;
  • W dziedzinie chorób wewnętrznych – po 4 rezydentury w każdym województwie – 64 rezydentury;
  • W dziedzinie medycyny lotniczej – 4 rezydentury w jedynej jednostce uprawnionej do szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.
  • Wykaz dziedzin priorytetowych określony jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).

    Ponadto, zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację, ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry