Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe cudzoziemców

---

Menu

Link do strony, gdzie można ściągnąć kwestionariusz kandydata ubiegającego się o podjęcie kształcenia w Polsce: http://www.buwiwm.edu.pl

w danym roku akademickim na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie) dla osób polskiego pochodzenia/narodowości polskiej – Wniosek w formacie *doc

w czasie wakacji dla cudzoziemców polskiego pochodzenia/narodowości polskiej będących stypendystami strony polskiej (otrzymujących stypendium RP ze środków Ministerstwa Zdrowia) – Wniosek w formacie * doc

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry