Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe cudzoziemców

---

Menu

Pobierz kwestionariusz kandydata ubiegającego się o podjęcie kształcenia w Polsce.

Kto może otrzymać stypendium

Możesz otrzymać stypendium, jeśli jesteś studentem, który:

 • posiada udokumentowane polskie pochodzenie (zaświadczenie o polskim pochodzeniu wydane przez Konsula RP) lub Kartę Polaka,
 • zaliczył co najmniej II rok bezpłatnych studiów w Polsce.

 

Jaka jest wysokość stypendium

Stypendium w ramach kształcenia przeddyplomowego wynosi 900 zł miesięcznie.

 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć po zaliczeniu co najmniej II roku studiów – do 30 listopada każdego roku.

 

Co zrobić

 1. Pobierz wniosek.
 2. Wypełnij odręcznie wniosek i dołącz do niego wymienione załączniki.
 3. Złóż wniosek (z załącznikami) w dziekanacie uczelni, na której studiujesz. Możesz to zrobić do 30 listopada danego roku studiów.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski opiniuje międzyresortowy Zespół do spraw rekrutacji i kształcenia cudzoziemców powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Jakie jest kryterium oceny wniosków

Przy ocenie wniosków tworzymy ich ranking – według najwyższej średniej arytmetycznej z dotychczasowego przebiegu studiów.

O tym, czy stypendium zostanie przyznane, decyduje minister zdrowia (m.in. na podstawie środków posiadanych na ten cel).

 

Kiedy otrzymasz informację o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium

Taką informację przekaże ci dziekanat uczelni medycznej, na której studiujesz. Dowiesz się o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

Jeśli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub napisz wiadomość.

Telefon: 22 86 01 202

E-mail: dep-ns@mz.gov.pl

 

Warto wiedzieć

Stypendium jest przyznawane co roku:

 • na cały rok akademicki,
 • na część roku akademickiego.

Studenci, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia, raz w czasie nauki w Polsce mogą uzyskać:

 • zasiłek na zagospodarowanie na pierwszym roku studiów (max. 60% kwoty stypendium),
 • zasiłek losowy (max. 40% kwoty stypendium),
 • zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej lub pracy doktorskiej (max. 40% stypendium).

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501, z późn. zm.)

 

Pobierz: Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia / narodowości polskiej, którzy studiują na uczelniach medycznych w Polsce

Kto może otrzymać stypendium

Możesz uzyskać to stypendium, jeśli studiujesz w Polsce na podstawie decyzji ministra zdrowia i otrzymujesz stypendium ze środków Ministerstwa Zdrowia.

 

Jaka jest wysokość stypendium

Stypendium w ramach kształcenia przeddyplomowego wynosi 900 zł miesięcznie.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Wniosek składasz do dziekanatu uczelni, na której studiujesz. Możesz to zrobić od 1 czerwca do 30 listopada każdego roku.

 

Co zrobić

 1. Pobierz wniosek.
 2. Wypełnij wniosek odręcznie i dołącz załączniki, które są w nim wymienione.
 3. Złóż wniosek (z załącznikami) do dziekanatu uczelni medycznej, na której studiujesz. Możesz to zrobić do 30 listopada danego roku studiów.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski opiniuje międzyresortowy Zespół do spraw rekrutacji i kształcenia cudzoziemców powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Jakie jest kryterium oceny wniosków

Wniosek musi spełnić wymogi formalne.

Stypendyści, którzy mieszkają na stałe poza Europą albo w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, mogą otrzymywać stypendium w czasie wakacji – jeśli w tym czasie przebywają w Polsce.

O tym, czy stypendium zostanie przyznane, decyduje minister zdrowia (m.in. na podstawie środków posiadanych na ten cel).

 

Kiedy otrzymasz informację o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium

Taką informację przekaże ci dziekanat uczelni medycznej, na której studiujesz. Dowiesz się o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

Jeśli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub napisz wiadomość.

Telefon: 22 86 01 202

E-mail: dep-ns@mz.gov.pl

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczeniaw badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501, z późn. zm.)

 

Pobierz: Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w czasie wakacji dla studentów cudzoziemców, którzy są stypendystami Ministra Zdrowia

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry