Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe innych zawodów medycznych

---

Menu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Minister Zdrowia zobowiązany jest do opiniowania wniosków szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych, ubiegających się o uzyskanie uprawnień szkół publicznych.

czytaj więcej

Kształcenie na studiach wyższych w innych zawodach medycznych jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), między innymi na kierunkach:

  • Dietetyka
  • Elektroradiologia
  • Fizjoterapia
  • Higiena dentystyczna
  • Logopedia z fonoaudiologią
  • Ratownictwo medyczne
  • Techniki dentystyczne
  • Terapia zajęciowa
  • Zdrowie publiczne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry